Server Normal - Rusted.cz

Online hráči na serveru Normal
Normal - net.connect rust.rusted.cz:13000
Nikdo není online